business leaders in the world, kommer att presenteras med Docent Åke Pålshammar den 22/5 2014  kl 8.00-10.30. Plats: Kålsängsgränd 10B, 1tr Glasrummet, 753 19 Uppsala, Sverige

 

Synergix associates erbjuder både psykoterapi och coaching för individer, par och grupper. Vårt mål är att Du/Ni ska upptäcka era möjligheter och utveckla förmåga att uppnå välbefinnande och lycka.Vi erbjuder också exekutiv coaching för företags- och organisationsutveckling.  

​Vårt arbetssätt grundar sig på ett helhetstänkande där vi använder oss av vetenskapligt beprövade metoder och resurser för att hjälpa individer och organisationer att nå sina mål. Vi anser att det inte räcker att enbart ta itu med aktuella problem utan att också ta hänsyn till de underliggande orsakerna. Vi erbjudar psykologiska utredningar och tester, samt adoptions utredningar.

​Vi erbjuder för behandling en synergi av såväl kognitiv beteendeterapi som psykodynamiska metoder med kognitiv-neurovetenskap. . Dessutom har vi spetskompetens inom kognitiv coaching, anknytningsbaserade terapi, narrative samt biblioterapi, och mindfulness.

Vi även erbjuder psykologisk behandling för personer med posttraumatiskt stressyndrom ( PTSD ). PTSD är ett ångestsyndrom som kan orsakas av stressande eller skrämmande händelser . Vi har kompetens att arbeta med flygg rädsla, tvångssyndromer, ovh sexuella störingar.

Våra legitimerade psykologer och beteende terapeuterr har mångårig yrkes erfarenhet på både nationella och internationella plan, t.ex., från USA, Storbritannien,och Tyskland.  

Type your paragraph here.

Kommande evenemang
Synergi Associates

Psykologteamet på 

Psykoterapi o Coaching med Synergix Associated i Uppsala Sverige

Välkommen till

Workshops: år 2016


.

Uppsala Sverige

Mitt sätt att leda, en föreläsning med Maria Ingelsson, advokat och mottagare av den prestigefyllda utmärkelsen 10